Prisijungti
Mano VMIMini One Stop Shop (MOSS) - tai sistema, kuri palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems TV ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse.

Jei Jūs esate asmuo, įsikūręs Lietuvoje, prie sistemos (net ir norėdami teikti registravimo prašymus) turite jungtis per Mano VMI. Įsidėmėkite, kad, norėdami pirmą kartą prisijungti prie MOSS, Mano VMI turite suteikti naudojimosi MOSS sistema teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.

Jei Jūs esate asmuo, įsikūręs trečioje valstybėje (kaip ji suprantama PVM įstatymo tikslais), registravimo prašymus turite teikti per aukščiau esančią skiltį „Registracija“.


Importo schemos deklaracijos pateikimo terminas yra mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinė diena.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikus deklaraciją ją tikslinti galėsite tik teikdami kito mokestinio laikotarpio deklaraciją.

OSS importo schemos deklaracijas teikti galite prisijungę prie OSS sistemos ir meniu juostos kortelėje „PVM deklaracijos“ pasirinkę punktą „Nauja OSS PVM deklaracija“. Užpildę ir pasitikrinę deklaracijoje įrašytus duomenis, nepamirškite paspausti mygtuko „Pateikti“.

Tarpininkai norėdami teikti / peržiūrėti importo dalyvių deklaracijas, pirmiausia turi susiteikti sau arba kitam fiziniam asmeniui teises teikti / peržiūrėti atitinkamų importo dalyvių deklaracijas. Tai padaryti galite prisijungę prie OSS sistemos ir meniu juostos kortelėje „Registracija“ pasirinkę punktą „OSS teisių deklaravimui suteikimas“.

Mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į specialią sąskaitą, nenurodant įmokos kodo (turi būti nurodomas atitinkamai OSS deklaracijai OSS sistemoje suteiktas unikalus identifikatorius). Daugiau informacijos rasite čia.