Prisijungti
Mano VMIMini One Stop Shop (MOSS) - tai sistema, kuri palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems TV ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse.

Jei Jūs esate asmuo, įsikūręs Lietuvoje, prie sistemos (net ir norėdami teikti registravimo prašymus) turite jungtis per Mano VMI. Įsidėmėkite, kad, norėdami pirmą kartą prisijungti prie MOSS, Mano VMI turite suteikti naudojimosi MOSS sistema teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.

Jei Jūs esate asmuo, įsikūręs trečioje valstybėje (kaip ji suprantama PVM įstatymo tikslais), registravimo prašymus turite teikti per aukščiau esančią skiltį „Registracija“.
OSS ES schemos dalyviai prekiaujantys per eBay platformą gali registruotis PVM mokėtojais.
Informuojame, kad OSS dalyviai registruoti ES schemoje, tačiau nesantys PVM mokėtojais Lietuvoje ir prekiaujantys per Vokietijos eBay platformą, gali teikti prašymą registruotis PVM mokėtojais, nes tokie yra eBay prekiavimo per platformą reikalavimai. Tai galite padaryti per Mano VMI sistemą.

Registracijos duomenis galite atnaujinti meniu kortelėje „Registracija“ pasirinkę punktą „Registracijų peržiūra (OSS)“. Suradę ES schemos registraciją paspauskite šalia jos esantį mygtuką „Peržiūrėti“ ir registracijos formos apačioje, kairėje pusėje, esantį mygtuką „Redaguoti“.

Deklaracijos pateikimo terminas yra mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio pabaigos, paskutinė diena. (pvz.: 3 ketvirčio deklaracijos pateikimo terminas yra 2021 m. spalio 31 d.)

Atkreipiame dėmesį, kad pateikus deklaraciją ją tikslinti galėsite tik teikdami kito mokestinio laikotarpio deklaraciją.

Jei laiku neįvykdysite PVM prievolių, galite būti išregistruoti iš OSS specialiosios schemos naudotojų. Be to, kitų valstybių narių mokesčių administratoriai gali taikyti baudas ir delspinigius pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus.

OSS PVM deklaracijas teikti galite prisijungę prie OSS sistemos ir meniu juostos kortelėje „PVM deklaracijos“ pasirinkę punktą „Nauja OSS PVM deklaracija“. Užpildę ir pasitikrinę deklaracijoje įrašytus duomenis, nepamirškite paspausti mygtuko „Pateikti“.

Mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į specialią sąskaitą, nenurodant įmokos kodo (turi būti nurodomas atitinkamai OSS deklaracijai OSS sistemoje suteiktas unikalus identifikatorius). Daugiau informacijos rasite čia.

Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodomas specialus deklaracijai suteiktas identifikatorius (pvz.: LT/LT100000001/Q3.2021), kurį pateikę deklaraciją galite matyti meniu kortelėje „PVM deklaracijos“ pasirinkę punktą „OSS PVM deklaracijų sąrašas“ paieškoje, prie pateiktos deklaracijos, stulpelyje „Deklaracijos identifikatorius“.