Kurią deklaraciją pildyti?


Pažymėkite 2005 metais gautas pajamas:
Gavote su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų pagal 33 proc. tarifą Lietuvoje (įskaitant ligos, motinystės (tėvystės) pašalpas).
Gavote su darbo santykiais susijusių pajamų užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) mokestis (pagal GPMĮ 37 str.) negali būti atskaitytas.
Gavote bet kokių pajamų (išskyrus pozityviąsias GPMĮ 2 str., 14 p.), apmokestinamų taikant 33 proc. tarifą, įskaitant su darbo santykiais susijusias pajamas, tarp jų ir užsienio valstybėse ar iš užsienio valstybių ambasadų ar konsulinių įstaigų, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.
Gavote individualios veiklos pajamas (pasirinkus 33 proc.tarifą). Lietuvoje ar užsienio valstybėje, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.
Lietuvoje ar užsienio valstybėje gavote kitų pajamų (išskyrus pozityviąsias GPMĮ 2 str., 14 p.),kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, ir apmokestinamų taikant 33 proc. tarifą.
Gavote Lietuvoje ar užsienio valstybėje bet kokių pajamų, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, ir apmokestinamų taikant 15 proc. tarifą, įskaitant pagal autorines sutartis, turto nuomos pajamas, honorarus, dividendus.
Gavote individualios veiklos pajamas (pasirinkus 15 proc. tarifą) Lietuvoje ar užsienio valstybėje, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.
Gavote Lietuvoje ar užsienio valstybėje kitų pajamų, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje ir kurios apmokestinamųos pagal 15 proc. tarifą.
Gavote neapmokestinamų pajamų (pagal GPMĮ 17 str. 1 dalį).
Esate ūkininkas ar jo partneris ir gavote pajamų iš žemės ūkio veiklos.
Gavote pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą.
Gavote turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų, jeigu apskaičiavus skirtumą tarp turto pardavimo pajamų ir turto įsigijimo kainos gaunamas nulis.
Gavote Lietuvoje ar užsienio valstybėje turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų, kurios (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.
Esate sportininkas ar atlikėjas ir gavote su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos(GPMĮ 2 str. 8, 9 p. ) ir/arba tokių pajamų neįregistravus individualios veiklos, Lietuvoje ar užsienio valstybėje, kurioje gautos pajamos (pagal GPMĮ 37 str.) nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.
Gavote pozityviųjų (GPMĮ 2 str., 18 p.) pajamų.
Pageidaujate atimti MNPD, MPNPD (GPMĮ 20 str.).
Pageidaujate atimti GPMĮ 21 str. nurodytas išlaidas (gyvybės draudimo, studijų, pensijų įmokų, palūkanas už paimtą kreditą būstui statyti ar įsigyti, įsigytą kompiuterį).
Pageidaujate atskaityti užsienyje sumokėtą mokestį (pagal GPMĮ 37 str.).
Gavote pajamų užsienio valstybėje, kurioje gautos pajamos (pagal GPMĮ 37 str.) yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje.