KD-7547 Nuo 2012-01-01 mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams. Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyviu
KD-7187 Politinės partijos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir jos priedų pildymo tvarka patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 11. 2010.02.01 LR VRK 2005-02-02 sprendimas Nr.11 „DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 443 „DĖL METINĖS POLITINĖS PARTIJOS FINANSINĖS VEIK
KD-7184 Partija – viešas juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą. Partijos kasmet, ne vėliau kaip iki ateinančių metų kovo 1 d., pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę partijos deklaraciją, atitinkančią Vyriausiosios ri
KD-7386 Privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai yra nustatyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje. Be kitų šiame straipsnyje nustatytų PVM sąskaitai faktūrai rekvizitų yra nurodomas PVM mokėtojo kodas. Atsižvelgiant į tai, kad PVM mokėtoju Lietuvoje yra registruojamas užsienio apmokestinamasis asmuo, o ne jo filialas, tai išrašant PVM sąskaitas
KD-7385 Užsienio vieneto filialas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, pelno mokesčio (PLN204, PLN204U, FR0430, FR0313 ir kt.) bei PVM deklaracijas (FR0600) teikia Mokesčių mokėtojų registro suteiktu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (kodu), susidedančiu iš dešimties ženklų. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos