KD-7385 Užsienio vieneto filialas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, pelno mokesčio (PLN204, PLN204U, FR0430, FR0313 ir kt.) bei PVM deklaracijas (FR0600) teikia Mokesčių mokėtojų registro suteiktu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (kodu), susidedančiu iš dešimties ženklų. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos
KD-7602 Paramos gavėjai, politinės partijos ir profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai gali sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta, šiais būdais: po kalendorinių metų lapkričio 15 d. turi teisę kreiptis į VMI aptarnavimo skyrių su laisvos formos prašymu; per autorizuotų elektroninių paslaugų srities - Mano VMI, pakla