KD-7986 Taip, prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite suformuoti mokėjimo pavedimą, t.y. sumokėti apskaičiuotus mokesčius. Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai --> Mokėjimai --> Mokėjimo vykdymas, arba meniu punkte Mokesčių mokėtojo kortelė -> Apskait
KD-7980 Taip, naudojantis mano VMI paslaugomis galite pridėti dokumentus, kuriais pagrindžiate teisę susigrąžinti mokestį ar kitą įmoką. Tai gali būti: teismo nutartis, įmokos mokėjimo kvitas, pažyma, įgaliojimas ir kt. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite re
KD-8138 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl deklaravimo termino pratęsimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Prašymo pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Deklaravimo termino pratęsimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas
KD-7983 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791 forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos--> Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys
KD-7984 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių padalinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791A forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos-->Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791A forma jau buv
KD-7985 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791B forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Užsakyti paslaugą --> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas/
KD-7970 Mokesčių mokėtojas, naudodamasis Mano VMI, gali: - peržiūrėti VMI registruose turimą aktualią informaciją apie atstovaujamą mokesčių mokėtoją; - peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles; - peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus); - užsakyti elektroninę paslaugą (pvz., p
KD-8135 Naudodamasis Mokesčių kalendoriumi, Mano VMI atstovas bet kuriuo metu gali: Gauti aktualią atstovaujamo MM su mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu susijusią informaciją: • užsisakyti priminimus apie aktualius mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo įvykius, • filtruoti personalizuoto kalendoriaus informaciją pagal laikotarpį / mokesčius / deklarac
KD-8311 KAS YRA MANO VMI MANO VMI PASLAUGOS 2014-10-27
KD-8036 MAĮ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. MAĮ 41 straipsnis („Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas") papildytas 2 dalimi, pagal kurią turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais do
KD-8654 Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis integracinių sprendimų testavimą. Testuoti rengiamus integravimo sprendimus i.MAS sistemos apimtyse sukurtų žiniatinklio paslaugų
KD-6956 VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – registras)duomenis, mokesčių mokėtojui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos registruotu laišku turi išsiųsti REG804 formą. Jei mokesčių mokėtojas nesutinka
KD-8533 Taip, vežėjui, gavėjui ar kitam asmeniui, kurį juridinis ar fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, įpareigojo parengti važtaraštį, kurio pagrindu bus vykdomas juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išaugintų ir / ar išgautų žemės ūkio produktų gabenimas iš šių produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų (laukai,
KD-6948 Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymo / pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-189. VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTREDUOMENŲ PAPILDYMO /
KD-8535 Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai: krovinio gabenimo operacijos metu pasikeičia važtaraštyje nurodytas gavėjas; krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui; krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos. Pirmuoju at
KD-8526 Vežėjui prieš krovinio pervežimą nereikia įsitikinti, kad važtaraščio duomenys pateikti i.VAZ, už važtaraščio duomenų teisingumą atsako siuntėjas, o už važtaraščio duomenų pateikimą i.VAZ – važtaraščio rengėjas. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TE
KD-6944 Nuo 2012-12-22 užpildytas FR0791, FR0791 A, FR0791B formas ir atitinkamus jų priedus (FR0791P, FR0791AP, FR0791BP) mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresą per 5 darbo dienas, kai pasikeičia tokie Registro duomenys: 1. elektroninių ryšių rekvizitai; 2. adresas korespondencijai gauti; 3. pagrindinės vykdom
KD-8577 Jei Jūsų apskaitos sistemoje, iš kurios generuojate važtaraščio rinkmenas, yra įvykęs gedimas ar yra kitos techninės kliūtys, dėl kurių negalite pateikti duomenų ir duomenis teikiate įkeliant rinkmeną ir/arba per žiniatinklio paslaugas, tai a.VAZ galite nurodyti priežastį, techninių kliūčių nustatymo datą ir registravę tokią situaciją gau
KD-8512 Jeigu mokesčių mokėtojas yra suteikęs atstovavimo teises Mano VMI ar / ir EDS, ši teisė atstovauti i.MAS automatiškai nesuteikiama. Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos: save atstovaujantiems fiziniams asmenims; fiziniams asmenims, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (
KD-8524 Klausimai Atsakymai 1. Kas turi pateikti važtaraščio duomenis VMI? Važtaraščių duomenis i.VAZ teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis. T. y., kas bus važtaraščio ren
KD-8537 Ar teikiant duomenis i.VAZ, reikia nurodyti: Atsakymas 1. visus važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodytus duomenis Privaloma i.VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, ja
KD-8525 Kaip turi elgtis važtaraščio rengėjas, jei: Atsakymas 1. krovinys gabenimo metu buvo atšauktas ir nepasiekė krovinio gavėjo arba pristatytas kitam gavėjui/sugrąžintas siuntėjui Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo s
KD-8581 Važtaraščio rengėjui atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio gabenimo operacijos faktą, sukuriamas elektroninis įrašas i.VAZ posistemyje. Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, o techninių sutrikimų atveju, po šių sutrikimų pašalinimo važtaraščio rengėjas pateikia važtaraščio duomenis i.VAZ. 2016-09-27 VMI prie
KD-8582 Jei naudojatės atsargine priemone - SMS paslauga, tai kiekvienam važtaraščiui generuojamas atskiras atsarginis numeris, todėl viena užklausa leidžia užregistruoti tik vieną važtaraštį. Jei naudojatės atsarginiu portalu a.VAZ, ir duomenis teikiate nesinaudodami važtaraščio duomenų rinkmenos įkėlimu (per žiniatinklį arba rankiniu būdu), tada
KD-8587 Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau dar nespėję tinkamai šių sistemų pritaikyti, visų pirmiausiai turi: 1) tapti i.VAZ naudotoju; 2) i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis; 3)