Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas
VIII-1422
Savitarpio pagalbos išieškant mokesčius įstatymas
XI-1466
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
VIII-1234
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
VIII-1864
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
X-4449
Paveldimo turto mokesčio įstatymas
IX-1239
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
IX-2112
Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas
IX-352
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
I-509
Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymas
IX-1782
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
IX-743
Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas
I-1163
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
VIII-1183
Azartinių lošimų mokesčio įstatymas
IX-326
Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas
IX-2332
Garantinio fondo įstatymas
VIII-1926
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
I-671
Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymas
I-2944
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
X-233
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
I-2675
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas
IX-569
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
IX-751
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas
IX-675
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
IX-1007
Lietuvos Respublikos gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas
IX-1762