Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintie
442
Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
511
Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo
393
Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo
1523
Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo
76
Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
875
Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo
24
Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
1283
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 ,,Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų"
150
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo ir 1999 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 210 "Dėl užmokesčio už medžioklės plotų, esančių valstybinių miškų, laisvos valstybinės žemės bei valstybinio
10
Dėl žemės mokesčio
603
Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo
I-2676
Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo
1229
Dėl Atvejų, kai už importuojamas prekes nepagrįstai sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti patvirtinimo
330
Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo
408
Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo
439
Dėl skystojo kuro (mazuto), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatos, požymių aprašymo patvirtinimo
476
Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo
821
Dėl Akcizo už alų apskaičiavimo pagal faktinę etilo alkoholio koncentraciją taisyklių patvirtinimo
644
Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai
902
Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo
792
Dėl Nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio realizavimo ūkio subjektams ir denatūruoto etilo alkoholio naudojimo taisyklių patvirtinimo
589
Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo
960
Dėl Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kuriame gaminamas alus, apskaitos tvarkos patvirtinimo
942