Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VA-105 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių pat
VA-105
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo"
VA-135
Dėl Sprendimo dėl pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo termino pratęsimo formos PRC903 patvirtinimo
VA-51
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-93
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 formos ir jos priedo užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-102
Dėl Elektroniniam patikrinimui atlikti reikalingų duomenų priėmimo akto FR1024 formos pildymo taisyklių patvirtinimo
VA-55
Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
511
Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo
393
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo
VA-120
Dėl Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo ir Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo akto FR1015 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-46
Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas
VIII-1422
Dėl Dokumentų paėmimo taisyklių ir Dokumentų poėmio akto FR0707 formos tvirtinimo
VA-85
Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo
VA-106
Savitarpio pagalbos išieškant mokesčius įstatymas
XI-1466
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
VIII-1234
Dėl mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
VA-95
Dėl formų patvirtinimo
VA-65
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro".
VA-52
Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo
VA-147
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
X-4449
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti/kontroliuoti mokesčių mokėtojo veiklą FR0688 formos patvirtinimo"
VA-108
Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo
VA-77
Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
875
Dėl sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 formos patvirtinimo
V-303