KD-3850 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos, teikiamos už šalies teritorijos ribų įsikūrusiam ir neturinčiam šalies teritorijoje padalinio paslaugų pirkėjui, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į Europos Sąjungos teritoriją tokia
KD-3851 Tam, kad 0 procentų PVM tarifas būtų pritaikytas kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugoms, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos: - kilnojamas daiktas, kuriam atliekamos aptarnavimo paslaugos, turi būti įsigytas Lietuvoje arba atgabentas iš kitos valstybės narės ar įvežtas į Europos Sąjungos teritoriją taikant laikinojo įvežimo perdirbt
KD-3865 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos atstovavimo (agento) paslaugos, kai kito vardu ir sąskaita dalyvaujama: - tiekiant prekes, kai jos tiekėjo, pirkėjo ar bet kurio jų užsakymu kito asmens, išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos; - tiekiant prekes, kai jos užsienio keleivių išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos; - tiek
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad atsižvelgiant į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos Direktyvos 2008/9/EB 10 straipsnį, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti Airijoje sumokėtą PVM, kartu su elektroniniu prašymu grąžinti PVM, pate
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2015 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. VA-26 „Dėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos bei komanditinės ūkinės be
Registracijos nr. (32.42-31-1) RM-2071 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad patikslinta ir papildyta lentelė „Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015 metų sausio 1 dienos", kuri patalpinta VMI prie FM interneto svetainėje Konsultacinės medžiagos kataloge. Lentelė
Nuo 2014 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė didina minimalią mėnesinę algą iki 1035 Lt (šiuo metu ji yra 1000 Lt), kas atitiks 300 Eur nuo 2015-01-01. Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiasi fiksuotas pajamų mokesčio dydis. 2015 m. minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 540 Eur (12x300x15 proc.), kas atitiktų 1863 L
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau − GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-1 punkto ir 21 straip
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad 2014 m. birželio 26 d. rašte Nr. (18.2-31-2)-RM–10748 „Dėl leidinių, nesilaikančių profesinės etikos, apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu" yra paaiškintos nuostatos dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo leidiniams. Šį raštą galima
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA-38 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (F
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 5 punkto ir 32 straipsnio 1 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus ir papildymus, kurie suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Komentarų pakeitimus galite ra
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Komentaro pakeitimą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje. Inf
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalies ir 92 straipsnio 1 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymus, kuriuos suderino su Liet
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. bi
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, parengė naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2014-02-21 raštas Nr. (14.16-01
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 199
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), parengė ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2014-09-05 raštas Nr.((14.18-03)-5K-1418585)-6K-1407006) bei Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2014-08-20 raštas Nr.(4.5)3B-9058) suderino Lietuvos Respubli
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas Nr. XII-1132, toliau − Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas. Atsižvelgiant į numatomą euro įved
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VA-79 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fin
Atkreipiame dėmesį, kad pastabų teikimo terminas dėl Pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio komentaro projekto baigiasi rugpjūčio 7 d. Daugiau informacijos svetainės skyrelyje „Mokesčių įstatymų komentarų projektai".
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsaky
850 mokesčių mokėtojų iki šiol nesumokėjo 1,26 mln. litų (apie 365 tūkst. €) NTM už 2013 metus – suformavus pakaitines deklaracijas VMI įgyja teisę šią sumą išieškoti. 2015 m. sausio 20 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad apie 850 mokesčių mokėtojų, kurie iki šiol