Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus. MInėtų straipsnių komentarus galite rasti čia. Viso įstatymo komentaras yra skelbiamas Konsultacinės medžiagos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 199
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė PVM įstatymo 71, 711, 72, 74, 75 ir 76 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimą, kurio nuostatos įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną. MInėtų nuostatų komentarus galite rasti čia. Viso įstatymo komentaras yra skelbiamas Kons
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.
2015 m. rugpjūčio 25 d., Marijampolė. Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) informuoja, kad nustatė Marijampolės įmonę, kurios savininkai nusipirko pramoginį katerį, įregistravo jį kaip įmonės turtą, nors įmonės veikloje jis nebuvo naudojamas, ir norėjo neleistinai iš biudžeto susigrąžinti beveik 40 tūkst. eurų prid
Įgyvendinant projektą „Atsakinga statyba", šalies mastu papildomai nustatyta per 3,5 mln. € (12 mln. Lt) pardavimo pajamų, į biudžetą priskaičiuota papildomų 1,4 mln. € (4,8 mln. Lt) mokesčių, o mokestinis nuostolis sumažintas 0,4 mln. € (1,4 mln. Lt). 2015 m. rugpjūčio 25 d., Klaipėda. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. rugpjūčio 21 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio
VMI operatyviai keičia informacinę medžiagą interneto svetainėje www.vmi.lt 2015 m. rugpjūčio 27 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad atvirkštinis PVM mechanizmas nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. taikomas ne tik statybos darbų, bet ir tiekiamų prekių (kilnojamųjų pagal
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie priimtą ir paskelbtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 878 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo t
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), informuoja apie 2015 rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-273 „Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo" pakeitimo"
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kont
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), įvertinusi papildomą informaciją bei 2015 rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-273 „Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio
KD-3545 PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, ši pasirinkimą privalo deklaruoti AVMI jei tiekia: - meno kūrinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kuriuos jie patys importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM; - iš autorių arba jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos tiekiant šie asmenys buvo
KD-5558 Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija. Jei privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį, turi būti pateikiama
KD-5218 Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, gaunami dividendai apmokestinami taikant pelno mokesčio 15 procentų tarifą, neatsižvelgiant į tai, ar jų turto valdymas perduotas, ar neperduotas valdymo įmonei. 2010.01.12 PMĮ 32 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/in
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Atkreipkite dėmesį, kad juridiniai asmenys, baigiantys savo veiklą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos pateikia paskutinio mokestinio laikotarpio
Bendrą informaciją apie gamybos mokestį cukraus sektoriuje galite rasti čia. Dažniausiai kylančius klausimus apie mokesčio mokėtojus, mokesčio objektą, deklaracijos pildymą ir atsakymus į šiuos klausimus Jūs galite rasti Konsultacinės medžiagos kataloge. Jūs turėtumėte žinoti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų min
Informuojame, kad didieji mokesčių mokėtojai (Lietuvos vienetai) privalo vykdyti visas prievoles, numatytas mokestį išskaičiuojantiems asmenims Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ), t. y. nuo išmokamų gyventojams sumų privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą GPMĮ nustatytą pajamų mokestį, taip pat privalo gyventojams
Rekomenduojame Jums skaityti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarą. Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų Jūsų sudarytų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Informuojame, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiu
Rekomenduojame skaityti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarą. Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų Jūsų sudarytų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Primename, kad Lietuvos vienetai, baigiantys verslą, privalo įv
KD-3804 PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti AVMI tokiu būdu ir terminais: 1. PVM mokėtojas laisvos formos pranešimą api
KD-3799 Investiciniu auksu laikoma: 1) ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, jeigu tokio luito, plytelės ar plokštelės masė ne mažesnė kaip 1 gramas; 2) ne mažesnio kaip 900/1000 grynumo ir nukaldintos vėliau negu 1800 metais aukso monetos, kurios yra arba buvo na