KD-3836 Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą ar teikiantys atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, turi laikytis papildomų apskaitos reikalavimų. Duomenys apie sandorius
KD-3801 Apmokestinamieji asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai ir kurie verčiasi investicinio aukso tiekimu, turi teisę būti įregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai. 2009.11.27 PVMĮ 113 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str113
KD-3800 Investicinio aukso tiekimas, įsigijimas iš kitos valstybės narės ir importas PVM neapmokestinamas. 2009.11.27 PVMĮ 112 str. 1 d., 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str112
KD-5196 Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną PMĮ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas. Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės yra patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arb
KD-4307 Ilgalaikis turtas - daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes). Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų ir (arba) importuotų žaliavų bei medži
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie nekilnojamojo turto mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie rinkliavas, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Esate žemės mokesčio mokėtojai, jei turite privačios žemės. Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Bendrą informaciją apie paveldimo turto mokestį galite rasti čia. Jeigu Jus domina papildoma informacija apie paveldimo turto mokesti, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šias įmokas, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio,
Rekomenduojame skaityti Pelno mokesčio įstatymo komentarą. Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų Jūsų sudarytų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Rekomenduojame Jums skaityti Pelno mokesčio įstatymo komentarą. Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų Jūsų sudarytų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie taršos mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Bendrą informaciją apie paveldimo turto mokestį galite rasti čia. Jeigu Jus domina papildoma informacija apie paveldimo turto mokesti, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie rinkliavas, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Primename, kad mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka valstybės įmonės. Jeigu Jus domina informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie paveldimo turto mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76‑2741). Įsidėmėkite, kad nekilnojamojo
Bendrą informaciją apie nekilnojamojo turto mokestį galite rasti čia. Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesči
Jūs turėtumėte žinoti, kad, pradėdami verslą, turite teisę pasirinkti, ar vykdysite veiklą kaip PVM mokėtojai, ar ne. Įprastai PVM mokėtojais įregistruoti asmenys savo parduodamas prekes ir paslaugas turi apmokestinti PVM, tačiau dėl šios priežasties jie įgyja teisę atskaityti PVM, kurį jie sumokėjo už veiklai vykdyti įsigytas prekes ar paslaugas.
Jeigu Jus domina informacija apie tam tikrų Jūsų sudarytų sandorių apmokestinimą, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Daugiau informacijos apie verslo liudijimus įsigijusių gyventojų veiklos vykdymą galite rasti Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo at