KD-4371 Atstovavimo (agento) paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai kito vardu ir sąskaita atstovaujama įsigyjant prekes ar paslaugas arba tiekiant prekes ar teikiant paslaugas, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu pagrindinis sandoris (t. y. prekių tiekimas ar paslaugų teikimas) pagal PVM įstatymo nuostata
KD-4586 Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį (,,komisinius") tik ,,suveda" prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju prekės (paslaugos) pirkėjui (paslaugos gavėjui) y
KD-4355 1. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jos pirkėjo, tiekėjo ar jų užsakymu trečiojo asmens atgabenamos į Lietuvą, tai jų įsigijimo vieta laikoma Lietuva. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejai reglamentuoti PVM įstatymo 4-1 straipsnyje. 2. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jų pardavėjui nurodomas Li
KD-4588 Neatsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita. Jeigu sandoryje dėl prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas atstovauja savo vardu, t. y. jis savo vardu gauna prekes (paslaugas) ir savo vardu jas patiekia (suteikia) galutinia
KD-4559 PVM objektu nelaikomas ir pardavimo PVM neskaičiuojamas už prekes, tiekiamas kaip atsargos į: 1. jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti; 2. jūrų žvejybos laivus; 3. laivus, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje 4. iš šalies teritorijos išpl
KD-4570 PVM objektu nelaikomas šis prekių įsigijimas: 1) prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVMĮ 43, 44 ar 47 straipsnį (išsamiau PVMĮ 3 str. 5 dalies 1 p. komentare); 2) naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių dai
KD-4563 PVM neskaičiuojamas, kai prekės iš kitų valstybių narių įsigyjamos PVM įstatymo 47 straipsnyje nustatytais atvejais, pvz.: 1. užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai, šių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenan
KD-4557 Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už prekes, kurių įsigijimas nelaikomos PVM objektu Lietuvoje, t.y. prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas. Todėl pardavimo PV
KD-4574 Jeigu ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą, už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas kitas ūkio subjektas atlygina (visiškai ar iš dalies) prekėmis ir (arba) paslaugomis, laikoma, kad kiekviena tokio sandorio šalis tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas. Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatas prekių tiekimas ir (arba)
KD-4572 Maržos (arba tolygi PVM įstatymo XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schema gali būti taikoma transporto priemonėms, kurios neatitinka naujų transporto priemonių sąvokos, nustatytos PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje. Kai tokios nenaujos transporto priemonės įsigyjamos iš vykdančio ekonominę veiklą kitos valstybės narės asmens, kuris iš
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (atnaujinimą), kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų m
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), įvertinusi gautą papildomą informaciją dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso, patikslina ir papildo VMI prie FM 2015 m. birželio 16 d. rašto Nr. (18.2-31-2) RM-13670 „Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos
Informuojame, kad 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą N
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kont
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo 2014 -07-01 Įsakymas Nr. VA-52 Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir tei
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Konta
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
Tarybos direktyva 2014/107/ES, 2014 m. gruodžio 9 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais Daugiašalis kompetentingų asmenų susitarimas (angl. – Multilateral competent authority agreement) Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS – Common
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kont
KD-6410 Orlaivio atsarginėmis dalimis laikomos dalys, skirtos taisyti orlaivį ar keisti jo sugedusias dalis, tarp jų ir varikliai bei oro sraigtai. Orlaivio įranga yra laikomos dalys (išskyrus orlaivio atsargas ir keičiamas atsargines dalis), skirtos naudoti orlaivyje skrydžio metu, taip pat pirmosios pagalbos ir avarinė gelbėjimosi įranga. Prie
KD-3775 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos šios pašto vežimo bei susijusios papildomos paslaugos : - pašto (pašto siuntos) atsiuntimas į Europos Sąjungos teritoriją, t. y. importuojamas Europos Sąjungos teritorijoje, o vežimo ar susijusių papildomų paslaugų vertė įtraukta į šio importuojamo pašto apmokestinamąją vertę; - pašto (pašto siunt
KD-3829 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekių (paslaugų) tiekimas kitoje ES valstybėje įsikūrusiai atstovybei. Jeigu kitoje ES valstybėje įsikūrusi atstovybė Lietuvoje įsigyja prekių bei paslaugų ir nori, kad jai būtų pritaikyta PVM lengvata, ji prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės kompetentingos institucijos į
KD-6405 Paslaugos, reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, yra: - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugos, už kurias imamos uosto rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksima
KD-3672 0 procentų PVM tarifo taikymo pagrįstumą patvirtina: - PVM sąskaita faktūra, - prekių gabenimo dokumentai (CMR, SMGS (CIM), KONOSAMENTAS (Bill of Landing) ir pan.) - keleivių vežimo maršrutą patvirtinantys dokumentai, - sutartys, - apmokėjimo už suteiktą paslaugą patvirtinantys dokumentai, - kiti papildomi dokumentai. 2009.12.09 PVMĮ 56 s