Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau - komentaras) pakeitimą. Lietuvos Respublikos finansų ministerij
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, 188728974 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Pulko g. 14, LT-62133 Alytus I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontakta
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad patikslinta ir papildyta VMI prie FM interneto svetainėje patalpinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (plačioji) bei Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo trumpoji atmintinė. Atmintinėje patikslintos nuostatos dėl nuo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Pajamos natūra" patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje. Leidinyje aiškinamos GPMĮ 9 straipsnio nuostatos, kurios taikomos nuo 2010 metų mokestinio laikotarpio (2009 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g.
Informacija apie atliktus mažos vertės pirkimus (2015 m. rugpjūtis).
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
Pagal tiesiogines pirkimo — pardavimo sutartis parduodama: kambarys (b. pl. — 13,30 kv. m), esantis Šėtos g. 112—507B, Kėdainių m. Aprašymas: kambarys 507—2 (13,30 kv. m), b. naudojimo patalpos: 507—3 (1/2 nuo 19,92 kv. m), 507—4 (1/2 nuo 2,16 kv. m), 519 (6/100 nuo 49,39 kv. m). Kaina — 385 Eur. 1 k. butas (b. pl. — 12,26 kv. m), esantis P.Lukšio
KD-6103 Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai). 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, informuoja, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimui Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", pagal kurį minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) padidinta iki 325 eurų, 2016 metų minimalus fiksuotas pajamų
KD-6110 Konsultacijas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimais teikia Valstybinė darbo inspekcija. 2012.02.03
KD-6105 Pasiteirauti naftos ir dujų išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais galima Aplinkos ministerijos įgaliotose institucijose (regionų departamentuose). 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-72 (toliau — įsakymas) pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės, patvirt
KD-6365 Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja savivaldybės. 2012.02.03
KD-5751 Lengvatos, kuriomis leidžiama sumažinti apmokestinamąjį pelną Pelno mokesčiu neapmokestinamos pajamos: gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; darbuotojų naudai mokamų sugrąžintų draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas, taip pat draudimo išmokos dalis, vir
KD-6407 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba k
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. spalio 1 d. įsakymu VA-74 pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės, t.y. nauja redakcija išdėstyti taisyklių priedai. Šis
KD-4070 Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į kitą valstybę narę, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prek
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 878 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinim
KD-7584 Kai sandoris dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) susideda iš kelių elementų, turi būti įvertinama, ar PVM tikslais toks sandoris turi būti laikomas vienu ar keliais atskirais sandoriais. Sprendžiant, kokias kitas su prekės tiekimu susijusias papildomas paslaugas reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas at
KD-4159 1. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatas bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, o šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) im
KD-4214 Ekonominėje veikloje naudotų prekių, kurios verslo tikslais iš Lietuvos pervežamos į kitą valstybę narę, PVM apmokestinamąją vertę sudaro to nuosavybės teisės objekto įsigijimo vertės dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kiek jo sunaudota apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje apmokestinimo momentu. 2009.12.11 PVMĮ 15 str. 2 d. h
KD-4149 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu laikomas ir ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą. Pagal šio straipsnio nuostatas ilg