KD-8120 Seminaro „Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2016-03-02
KD-7960 Seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/
KD-7629 Seminaro „Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarka" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/
KD-8982 Seminaro „Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Numatomi PMĮ pakeitimai nuo 2019 m." dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/
KD-8007 Seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204A pildymas už 2018 metus neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/
KD-9011 Seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas už 2018 metus ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/
KD-7750 Seminaro „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2015-01-16
KD-7613 Seminaro „Apmokestinamojo pelno sumažinimas vykdant investicinį projektą" dalijamoji medžiaga. Pastaba: Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2014-05-05