KD-7160 Tarkim, vienetas 2015 metų pabaigoje nusprendė, kad 2016 metais nevykdys veiklos, tuomet jis prašymą dėl atleidimo nuo 2016 m. pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali pateikti iki 2015 metų pabaigos, 2016 metais ir 2017 metais, bet ne vėliau kaip iki 2017 metų birželio 1 dienos (tuo atveju kai mokestinis laikotarpis kalendoriniai metai).
KD-8483 Nuo 2018-01-01 mokesčių mokėtojai (tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys) mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus, kurie turi įtakos mokesčio apskaičiavimui ir sumokėjimui ( t.y. apyskaitas, ataskaitas ir pan.) privalės teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus, kai: 1. teikiama Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio metinė deklara
KD-5983 Informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama šiais būdais: 1. žodžiu tiesiogiai ar telefonu pagal žodinius asmenų prašymus; 2. raštu pagal rašytinius asmenų prašymus (toliau – vienkartinis informacijos teikimas), išsiunčiant atsakymą paštu arba elektroniniu būdu; 3. elektroniniu būdu pagal centrinio mokesčių administratoriaus ir as