KD-5946 2012.12.31 2004-07-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS Nr. IX-2332 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B68E6BF6330B http://www.infolex.lt/ta/78840
KD-5968 2012.01.08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS Nr. I-1163 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.793560F67ADF http://www.infolex.lt/ta/68495
KD-5888 2010.09.25 LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-326 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7A6A8CC58D7/crPSkFMtfG http://www.infolex.lt/ta/89129
KD-5815 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2001-10-30 LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-569 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E1D301256F http://www.infolex.lt/ta/70654
KD-5904 2013.09.14 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE http://www.infolex.lt/ta/5179
KD-6039 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C3F453AC211 http://www.infolex.lt/ta/85405
KD-6046 NETEKO GALIOS 2018 06 12 PERTEKLIAUS MOKESČIO CUKRAUS SEKTORIUJE ĮSTATYMAS Nr. IX-729 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d389b006d6811e8bbc2876081bf7fb5 http://www.infolex.lt/ta/25529