KD-8557 Mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. Kiekvienos rinkmenos elemente „Rinkmenos dalis" turi būti nurodomas rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (Rinkmenos dalis - 1.9 elementas PartNumber). Jeigu pateiktą to mokestinio laikotarpio registrą sudaro kelios rinkmenos (pvz.: pateiktų rinkmenų 1.9 eleme