(18.10-31-1)- R-11795 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2010 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7431; toliau – Įstatymas). Įstatymu nustatoma, kad bendrosioms valstybės biudžeto reikmėm