KD-6039 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C3F453AC211 http://www.infolex.lt/ta/85405
KD-6045 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą ir mokamas nuo 2007-2008 mokestinių metų. Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoj
KD-6040 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota. Nuo 2007–2008 prekybos metų cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančių įmonių turimoms cukraus, izogliuko
KD-6042 NETEKO GALIOS 2018 06 12. Nustatomas 12,00 EUR už kvotinio cukraus ir kvotinio inulino sirupo toną gamybos mokestis. Izogliukozei nustatomas 50 % cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis. Atkreipiamas dėmesys, kad išsamesnę informaciją dėl gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Žemės ūkio mi
KD-6084 Žiūrėti Taisyklių 14–24 p. Formos KIT 707 pildymo taisyklės VMI prie FM viršininko 2007-05-09 įsakymas Nr. VA-33 „DĖL CUKRAUS GAMYBOS MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT707 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ BEI CUKRAUS PERTEKLIAUS MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT710 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 14-24 p. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok