KD-7843 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Seimo priimtas 2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2158 (toliau – Įstatymo pakeitimas)
KD-6018 Nuo 2016-01-01 Mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija privalo būti pateikta ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 dienos. Iki 2015-12-31 1. Angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. 2. Angliavandenilių išteklių mokest
KD-5994 Nuo 2015-01-01 Angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifai. Baziniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami iš visų telkinių išgauti angliavandenilių ištekliai. Kompensaciniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami angliavandenilių ištek
KD-5993 Nuo 2015-01-01 1. Angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio vidutinės mokesčio mokėtojo apskaičiuotos išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Jeigu per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojas angliavandenilių (na