KD-6046 NETEKO GALIOS 2018 06 12 PERTEKLIAUS MOKESČIO CUKRAUS SEKTORIUJE ĮSTATYMAS Nr. IX-729 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d389b006d6811e8bbc2876081bf7fb5 http://www.infolex.lt/ta/25529
KD-6054 NETEKO GALIOS 2018-06-12 Mokestis apskaičiuojamas už visą per praėjusį mokestinį laikotarpį pagamintą baltojo cukraus ir izogliukozės perteklių, kuris nebuvo panaudotas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 967/ 2006 4 straipsnio 1 dalyje. Gamintojai iki einamųjų mokestinių metų vasario 1 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai informaciją apie ji