KD-6000 Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458. 2012.05.04 LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458, „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49 ht
KD-8088 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kai