KD-7077 Jeigu mokestiniai nuostoliai (ar jų dalis) perduodami už atlygį, tai pelno mokesčio tikslais gautas atlygis nelaikomas jį gavusio vieneto pajamomis, o sumokėjusiam atlygį vienetui tai nelaikoma leidžiamais atskaitymais. PMĮ 56 -1 str. 6 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str56-1
KD-7097 Valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo sąskaitą darbdaviai – valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Valstybinio socialinio draudimo įmokų draudėjai – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie privalo apskaičiuoti, išs