KD-8342 Gyventojai (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys Neturi registruoti kuro objektų (talpyklų) (VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo", 5 punktas). Turi registruoti kuro objektą (talpyklą), kai priima saugoti
KD-8325 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 55 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymo Nr.
KD-8041 I. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01: 1. Nustatoma, kad akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos,
KD-8300 Žemės ūkio bendrovė, turinti leidimą įsigyti dyzelinius degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, turi 500 litrų talpyklą Talpyklą įregistruoti yra privaloma (Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117, 4 ir 8 p.)
KD-2804 Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujas teisės aktas: VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" Nuo 2019-05-01 neteko galios. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo