KD-8993 Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą: Elemente 2.2.1.14.1.10. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai" pateikt
KD-8999 Informacija apie su pirminiu dokumentu susijusį ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašą Didžiojoje knygoje elementų grupėse 4.1. „Pardavimai" (SalesInvoices), 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" (PurchaseInvoices), 4.3. „Mokėjimai" (Payments), 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio t
KD-8515 Automatiškai teisės i.MAS atstovauti juridinį asmenį bus suteikiamos įmonės vadovui ar jam prilygintam asmeniui, t. y. užsienio valstybės piliečiui. Kuris prie i.MAS gali prisijungti su el. parašu arba su VMI prisijungimo priemonėmis, kurias galima gauti bet kuriame mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriuje. Jei Lietuvos juridinio vieneto v
KD-8579 Mokesčių mokėtojui, pasinaudojusiam SMS paslauga, teikiami šie atsakymo variantai: esant teisingai užklausai: „Jums suteiktas važtaraščio numeris .... esant klaidingai užklausai: „Neteisingas prisijungimo kodas. Įveskite teisingą prisijungimo kodą, tarpo simbolį ir Jūsų vidinį važtaraščio numerį" „Šis telefono numeris neregistruotas. Prašo
(18.10-31-1E) RM-36552 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. lapkričio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2569. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toli
KD-9046 1. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2599 (toliau – LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas), o 2019 m. gruodžio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pak
KD-9044 Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244 (toliau – NTMĮ pakeitimo įstatymas). NTMĮ pakeitimo įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 dienos ir taikomi nustatant 2021 m. ir vėlesnių mokestini
KD-9013 Akmenės r., Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Birštono, Biržų r., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kalvarijų, Kauno m., Kauno r., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Kelmės r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Kupiškio r., Lazdijų r., Marijampolės, Mažeikių r., Molėtų r., Neringos
KD-9049 Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 91 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII - 2713. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. gegužės 1 d., yra šie: 1. LPĮ 5 straipsnio 2 da
KD-8518 Kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį, už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas (PVM įstatymo 14 str. 9 d.), o teisė į PVM atskaitą atsiranda, kai atlygis už įsigytas prekes (paslaugas) sumokamas (PVM įstatymo 64 str. 10 d.), tai registruose turės būti pažymima, kad PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema
KD-8601 Jei rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD), reiškia rinkmena yra klaidingai suformuota ir neatitinka i.SAF posistemio XML struktūrai keliamų reikalavimų. Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. Keliama rinkmena turi atitikti VMI aprašytus reikalavimus XML stru
KD-8375 e. VMI – tai mobilioji programėlė, kurioje gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos. Mobilioji programėlė „Pranešk" suteikia galimybę perduoti VMI informaciją apie pastebėtus mokesčių vengimo atvejus. 2015-03-16
KD-2804 Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujas teisės aktas: VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" Nuo 2019-05-01 neteko galios. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo
KD-9040 Seminaro „PMĮ pakeitimai nuo 2020 m." dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/