KD-8041 I. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01: 1. Nustatoma, kad akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos,
KD-8038 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2015-06-25 priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas Nr. XII-1869 (toliau – ANK įsigaliojimo įstatymas), kuriuo patvirtintas Lietuvos Respub
(18.2-31-2) RM-26957 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), atsižvelgdama į nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalį ir Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių, patvir
(18.2-31-2) RM-6 Paaiškinimas dėl elektroninės sąskaitos pateikimo paslaugos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu. 2016-01-04
KD-8300 Žemės ūkio bendrovė, turinti leidimą įsigyti dyzelinius degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, turi 500 litrų talpyklą Talpyklą įregistruoti yra privaloma (Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117, 4 ir 8 p.)
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-5498 Norėdami elektroniniu paštu gauti informaciją apie mokesčių naujienas, VMI naujienas ir kitą aktualią VMI informaciją, turėtumėte aktyvuoti naujienų prenumeratą. Prisijungę prie Mano VMI, dešiniajame viršutiniame kampe (prie savo vardo ir pavardės) rasite „Nustatymus" — paspaudę: matysite savo nurodytą el. pašto adresą, kurį galite redaguot
(18.3-31-2) RM-5029 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), informuoja, kad biodujos, sudarytos iš 100 proc. biomasės (pavyzdžiui, iš 25 proc. karvių mėšlo, 25 proc. paukščių mėšlo ir 50 proc. vandens) (toliau — biodujos) klasifikuojamos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau — KN) 2711
KD-8328 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1
KD-8626 Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas 2016-10-27
KD-8481 Seminaro „PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų (i. SAF) teikimas VMI nuo 2016-10-01)" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2016-09-21
KD-8517 Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą, t. y. tokios PVM sąskaitos faktūros duomenys turės būti registruojami ir teikiami VMI su 2017 m. sausio mėnesio registro duomenimis. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA
KD-8516 Teikiant PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis nereikės nurodyti informacijos apie prekių kiekius, matavimo vienetus ir prekių kodus. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http:
KD-8555 Bus teikiama tik rinkmenos antraštinė dalis arba portale sukuriamas gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras ir pateikiamas be PVM sąskaitų faktūrų duomenų (t. y.: pateikiamas tuščias registras). 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGI
KD-8551 PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie duomenys (įskaitant PVM sumą), kokie yra įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos reprezentacijai. Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių), neatsižvelgiant į tai, kad atskaitoma ne visa PVM sąs
KD-8584 Pagal VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 patvirtintų taisyklių priedą (toliau - Taisyklių priedas), kuriuo reglamentuotas i.SAF rinkmenos aprašymas, VATRegistrationNumber elementui nurodytas privalomumas ** (dvi žvaigždutės), elemento pildymo paaiškinimas: „Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pild
KD-8590 Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema" (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laiko
KD-8558 PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Įmonė, turinti filialą užsienio valstybėje, turi teikti tik tų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, kurias išrašo kaip Lietuvos PVM mokėtojas (su lietuvišku PVM mokėtojo kodu). Registrų duomenų ne
KD-8548 Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi. 2016-09-25
KD-8519 Tokiu atveju įmonė į gegužės mėnesio gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą turi įtraukti iš ūkininko gautą PVM sąskaitą faktūrą, nurodydama, kad taikoma „Pinigų apskaitos sistema". O teikdama liepos mėn. registrų duomenis įmonė gali (bet tai nėra privaloma) įtraukti apmokėjimo duomenis nurodydama, kad atsiskaito pagal 2017 m. gegužės mėn.
KD-8520 Kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai gauna/išrašo vieną (bendrą) PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į Gaunamų /Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita fa
KD-8549 Neprivalo. Tačiau, jeigu registruos PVM sąskaitas faktūras registre ir teiks VMI, tai nebus laikoma klaida. Tokiu atveju i. SAF rinkmenos aprašymo 3.2.1.8.1.2 TaxCode (Mokesčio kodas) elemento reikšmės užpildymui bendrovė turėtų naudoti PVM klasifikatoriaus kodą PVM100. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas kitos ES valstybės PVM tarifas ir
KD-8557 Mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. Kiekvienos rinkmenos elemente „Rinkmenos dalis" turi būti nurodomas rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (Rinkmenos dalis - 1.9 elementas PartNumber). Jeigu pateiktą to mokestinio laikotarpio registrą sudaro kelios rinkmenos (pvz.: pateiktų rinkmenų 1.9 eleme
KD-8547 Apmokestinamoji vertė ir PVM suma turės būti teikiama tik eurais. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO http://www.infolex.lt/ta/71795?nr=12 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5
KD-8565 Kokius duomenis reikia nurodyti: Atsakymas Laukelyje „Registracijos kodas", jei kita sandorio šalis yra užsienio įmonė Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas), pildomas tuo atveju, jei tiekėjas neturi PVM mokėtojo kodo (PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas). Laukelyje „Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas)" turi būti nurodomas mokesči