KD-8559 Taip, reikia nurodyti visų tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Jeigu debetinėje ar kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta tikslinama PVM sąskaita faktūra, tuomet registruose šie duomenys gali būti nepildomi. 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAI
KD-8562 Ar sistemoje bus rodoma klaida, jei: Atsakymas apie vieną PVM sąskaitą faktūrą duomenys to paties mokestinio laikotarpio rinkmenose bus pateikti du kartus Jei apie vieną PVM sąskaitą faktūrą rinkmenose, teikiamose už tą patį mokestinį laikotarpį, duomenys bus pateikiami du kartus, sistemoje bus matomas pranešimas apie galimai susidublia
KD-8595 Vadovaujantis Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 38 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyti KTK 38 st
KD-8599 Kadangi įkėlus bet kokio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) automatiškai sukuriami abu to mokestinio laikotarpio registrai (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų), tai nors ir keliamos skirtingo duomenų tipo rinkmenos, identifikatoriai (rinkmenos dalies - 1.9 elementas PartNumber) turi būti unikalūs (t. y. skirtingi) tame mokestiniame lai
KD-8570 Atsarginės važtaraščių duomenų teikimo priemonės yra dvi: Internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis (nemokama paslauga); Siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa telefono numeriu 1882. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
KD-8541 Kai asmenų kodai nenurodomi (nežinomi), šių duomenų laukeliuose turi būti žyma „ND". 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80111e5a5239709
KD-8576 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas Važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz. krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto) Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo
KD-8575 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas; Neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, kitos techninės kliūtys. Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz. nėra žinomas transporto p
KD-8578 Už vieną SMS užklausą ir gautą atsakymą ryšio operatorius Jums iš viso pateiks 0,15 Eur sąskaitą. Pažymėtina, kad mokestis bus taikomas ir tuo atveju jei užklausa neatitiks nurodyto formato, ar bus išsiųsta iš neregistruoto mobilaus telefono numerio. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČI
KD-8571 Atsarginės važtaraščių pateikimo priemonės skirtos naudoti tik šiais atvejais: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas Neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, kitos techninės kliūtys. Važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į
KD-8580 Atsarginis važtaraščio numeris, gautas per atsarginį a.VAZ portalą arba SMS 1882 paslauga, turėtų būti pateikiamas krovinio kontrolės kelyje metu, kaip įrodymas, kad Jūs vadovaujatės važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis ir atlikote dalinį važtaraščio duomenų pateikimą ir likusius duomenis pateiksite į i.VAZ posistemį Jūsų pasirinktu bū
KD-8531 Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" kontekste elektroninis važtaraš
KD-8583 XML rinkmenoje neturintys reikšmės , , , elementai pildomi xsi:nil="true". Tokiu atveju elementas XML rinkmenoje turėtų atrodyti taip: t. y. nurodoma, kad reikšmės nėra (elemento reikšmė yra NULL). Jei reikšmė pateikiama, jai galioja ISAFDateType3 tipe apibrėžti datos apribojimai. Elementas su nurodyta data atrodytų taip (geltonai paž
KD-8600 Kadangi įkėlus bet kokio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) automatiškai sukuriami abu to mokestinio laikotarpio registrai, šiuo atveju sistema traktuos, kad įkelta viena rinkmena, kurios PartNumber „SANDELIS", o įkėlus antrąją rinkmeną sistema supras, kad tikslinami pirmosios rinkmenos duomenys, ir pirmosios duomenys bus pašalinami, o aktua
KD-8591 Pagal šiuo metu galiojantį i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą (XSD versija i.SAF1.1) ši vieta atrodo taip: t. y. jei nėra nuorodų, References elementas privalo būti, bet gali būti tuščias. Pildymo pvz.: arba Jei nuorodų yra, jos būtų aprašomos taip (geltonai pažymėtas tekstas yra pildomi duomenys-pavyzdžiai): 123
KD-8561 PVM klasifikatoriaus kodų naudojimo pavyzdžiai 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http://www.infolex.lt/ta/71795?nr=12
KD-8623 To paties mokestinio laikotarpio gali būti sukuriamas tik vienas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir vienas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. Jeigu rengiamame ar pateiktame registre nustatoma klaidų, reikia tikslinti to mokestinio laikotarpio registrą, o ne kurti naują. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-09-28 įsakymas Nr. VA-119 D
KD-8563 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 patvirtintose taisyklėse numatyta, kad apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas fak
KD-8543 Pakrovimo ir iškrovimo vietų adresai nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma, gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose. Pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-
KD-8542 Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresai gali būti nenurodomi. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, kuriame pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą privaloma nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus, šie nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti st
KD-8625 Mokesčių mokėtojas, vykdantis ekonominę veiklą, privalo teikti važtaraščių duomenis (taisyklių 11.5 papunktis), jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos pri
KD-8606 Klaida, kurios pavadinimas „XSD_VALIDATION_FAILED", rodoma tuo atveju, kai važtaraščio duomenų XML formato rinkmena neatitinka numatytos rinkmenos struktūros. Galimos šios klaidos rodymo priežastys: rinkmenoje nenurodytas privalomas nurodyti važtaraščio duomuo, į važtaraščio duomens lauką įvesta neteisingo formato reikšmė (pvz., raidės vi
KD-8607 Fizinis asmuo prisijungęs savo kontekste gali įkelti rinkmeną, kur yra skirtingų įmonių (kurias fizinis asmuo atstovauja i.VAZ) duomenys. Įmonių vadovai prisijungę savo įmonės kontekste matys jų įgalioto fizinio asmens už juos pateiktus važtaraščius. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ K
KD-8609 Sertifikatas išrašomas juridinio ar fizinio asmens vardu. Jeigu tas asmuo, per i.MAS atstovus yra įgaliotas teikti važtaraščių duomenis, juos galima teikti ir savo, kaip fizinio asmens, turimo sertifikato pagalba. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMEN
KD-8271 Naudodamasis Mano VMI, mokesčių mokėtojas turi galimybę pateikti prašymus: 1. išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms. 2. išduoti / pakeisti / panaikinti naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimą. 3. išduoti / panaikinti leidimą naudoti nuo akcizų atleistas naftos duja