KD-8274 Kai mokesčių mokėtojas gauna įspėjimą apie ketinimą išregistruoti iš PVM mokėtojų, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: „Ar sutinkate su mokesčių administratoriaus nustatytais pasikeitimais?". Norėdami nurodyti sutikimą / nesutikimą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Lange Atliktini veiksmai, spauskite atliktino veiksmo nuorodą
KD-8273 Kai gaunamas sprendimas FR0618, kad asmuo įregistruotas PVM mokėtoju, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: „Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis". Atlikite šiuos veiksmus: 1. Lange Atliktini veiksmai, spauskite atliktino veiksmo nuorodą Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis. Atsiveria mokesčių mokėtojo gauto
KD-8308 MOSS sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra Europos S
KD-8310 Jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS, tai už kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims suteiktas telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, PVM turės sumokėti į specialiąją VMI sąskaitą, kuri bus atidaryta Šiaulių banke. Pažymėtina, kad deklaracijos turės būti pateiktos ir mo
KD-8309 Lietuvoje MOSS galės registruotis arba Lietuvoje įsikūrę asmenys (įskaitant trečiųjų valstybių asmenis, turinčius padalinį Lietuvoje), arba trečiųjų valstybių asmenys, kurie neturi padalinių nei vienoje ES valstybėje narėje ar nėra įsiregistravę (jiems nėra atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju) nei vienoje ES valstybėje narėje. Lie
KD-8311 KAS YRA MANO VMI MANO VMI PASLAUGOS 2014-10-27
KD-1853 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtais VSD klausimais konsultacijas ir informaciją galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt arba paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83). 2014-09-09
KD-8036 MAĮ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. MAĮ 41 straipsnis („Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas") papildytas 2 dalimi, pagal kurią turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais do
KD-8654 Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis integracinių sprendimų testavimą. Testuoti rengiamus integravimo sprendimus i.MAS sistemos apimtyse sukurtų žiniatinklio paslaugų
KD-8533 Taip, vežėjui, gavėjui ar kitam asmeniui, kurį juridinis ar fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, įpareigojo parengti važtaraštį, kurio pagrindu bus vykdomas juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išaugintų ir / ar išgautų žemės ūkio produktų gabenimas iš šių produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų (laukai,
KD-8535 Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai: krovinio gabenimo operacijos metu pasikeičia važtaraštyje nurodytas gavėjas; krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui; krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos. Pirmuoju at
KD-8526 Vežėjui prieš krovinio pervežimą nereikia įsitikinti, kad važtaraščio duomenys pateikti i.VAZ, už važtaraščio duomenų teisingumą atsako siuntėjas, o už važtaraščio duomenų pateikimą i.VAZ – važtaraščio rengėjas. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TE
KD-8657 Pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklė 1. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įvedama pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklė: 1.1. Metinė pelno mokesčio deklaracija ir/arba metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ir pelno mokestis ir/arba fiksuotas pelno mok
KD-8577 Jei Jūsų apskaitos sistemoje, iš kurios generuojate važtaraščio rinkmenas, yra įvykęs gedimas ar yra kitos techninės kliūtys, dėl kurių negalite pateikti duomenų ir duomenis teikiate įkeliant rinkmeną ir/arba per žiniatinklio paslaugas, tai a.VAZ galite nurodyti priežastį, techninių kliūčių nustatymo datą ir registravę tokią situaciją gau
KD-6049 1. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą privalės naudoti meno kūrybai (2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą
KD-5948 Nuo 2017-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau –ANK). Esminiai pakeitimai: ANK 608 straipsnio 1 dalyje suteikiama teisė surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolui surašyti. Praplėstos administracinio nur
KD-8512 Jeigu mokesčių mokėtojas yra suteikęs atstovavimo teises Mano VMI ar / ir EDS, ši teisė atstovauti i.MAS automatiškai nesuteikiama. Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos: save atstovaujantiems fiziniams asmenims; fiziniams asmenims, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (
KD-8524 Klausimai Atsakymai 1. Kas turi pateikti važtaraščio duomenis VMI? Važtaraščių duomenis i.VAZ teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis. T. y., kas bus važtaraščio ren
KD-8537 Ar teikiant duomenis i.VAZ, reikia nurodyti: Atsakymas 1. visus važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodytus duomenis Privaloma i.VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, ja
KD-8525 Kaip turi elgtis važtaraščio rengėjas, jei: Atsakymas 1. krovinys gabenimo metu buvo atšauktas ir nepasiekė krovinio gavėjo arba pristatytas kitam gavėjui/sugrąžintas siuntėjui Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo s
KD-6548 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti metiniu NPD, turi pateikti metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 formą), vadovaudamasis Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, kurios patvirtintos VMI prie FM vir
KD-8581 Važtaraščio rengėjui atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio gabenimo operacijos faktą, sukuriamas elektroninis įrašas i.VAZ posistemyje. Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, o techninių sutrikimų atveju, po šių sutrikimų pašalinimo važtaraščio rengėjas pateikia važtaraščio duomenis i.VAZ. 2016-09-27 VMI prie
KD-8582 Jei naudojatės atsargine priemone - SMS paslauga, tai kiekvienam važtaraščiui generuojamas atskiras atsarginis numeris, todėl viena užklausa leidžia užregistruoti tik vieną važtaraštį. Jei naudojatės atsarginiu portalu a.VAZ, ir duomenis teikiate nesinaudodami važtaraščio duomenų rinkmenos įkėlimu (per žiniatinklį arba rankiniu būdu), tada
KD-8587 Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau dar nespėję tinkamai šių sistemų pritaikyti, visų pirmiausiai turi: 1) tapti i.VAZ naudotoju; 2) i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis; 3)
KD-8523 VMI reikia pateikti šiuos važtaraščio duomenis: važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio numerį; važtaraščio išrašymo datą; krovinio išgabenimo datą ir laiką; siuntėjo duomenis; vežėjo duomenis; gavėjo duomenis; krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresus; krovinio pavadinimą, kiekį ir krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinį numer