KD-3072 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3071 NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3085 AVANSO APMOKESTINIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU.pdf
KD-3057 SU VERSLU SUSIJUSIŲ DOVANŲ IR PREKIŲ PAVYZDŽIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf