KD-3061 PVM ATSKAITOS TIKSLINIMAS.pdf
KD-3074 MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMAS
KD-3055 TRUMPI PAAIŠKINIMAI, KAIP PILDYTI PVM DEKLARACIJĄ.pdf
KD-7532 KREDITINIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ (ĮSKAITANT DEBETINIUS DOKUMENTUS) IŠRAŠYMAS.pdf
KD-3062 PVM ATSKAITA.pdf
KD-3059 Leidinys_PVM_SASKAITU_FAKTURU_REKVIZITAI_IR_PRIEVOLES,_SUSIJUSIOS_SU PVM.pdf