KD-3086 ASMENŲ, KURIE NĖRA REGISTRUOTI PVM MOKĖTOJAIS, PVM PRIEVOLĖS.pdf
KD-3063 PRIEVOLĖ PIRKĖJUI APSKAIČIUOTI ĮSIGYTŲ IŠ UŽSIENIO PREKIŲ IR PASLAUGŲ PVM.pdf