KD-4853 Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai.pdf