KD-3028 KAS_YRA_NUOLATINIS_LIETUVOS_GYVENTOJAS_PAJAMŲ_MOKESČIO_MOKĖJIMO_IR_DEKLARAVIMO_TIKSLAIS.pdf
KD-4951 PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI.pdf
KD-7579 LEIDINYS „ PAJAMOS NATŪRA"
KD-2987 PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU .pdf
KD-3026 KOMANDIRUOCIU SANAUDOS IR KOMANDIRUOCIU KOMPENSACIJU DYDZIAI, NEAPMOKESTINAMI GYVENTOJU PAJAMU MOKESCIU.pdf
KD-6159 NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ 2019 METAIS GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS
KD-2991 NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS.pdf