KD-7859 Leidinys Pelno mokesčio lengvatos.pdf
KD-4951 PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI.pdf