KD-3061 PVM ATSKAITOS TIKSLINIMAS.pdf
KD-3074 MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMAS
KD-4850 Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims (deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas)
KD-3055 TRUMPI PAAIŠKINIMAI, KAIP PILDYTI PVM DEKLARACIJĄ.pdf
KD-3072 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3028 KAS_YRA_NUOLATINIS_LIETUVOS_GYVENTOJAS_PAJAMŲ_MOKESČIO_MOKĖJIMO_IR_DEKLARAVIMO_TIKSLAIS.pdf
KD-3036 Leidinys "GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATA MOKANTIEMS PALŪKANAS UŽ KREDITĄ GYVENAMAJAM BŪSTUI"
KD-3071 NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-4851 GYVENTOJŲ PAVELDIMO TURTO APMOKESTINIMAS PAVELDIMO TURTO MOKESČIU.pdf
KD-7532 KREDITINIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ (ĮSKAITANT DEBETINIUS DOKUMENTUS) IŠRAŠYMAS.pdf
KD-3086 ASMENŲ, KURIE NĖRA REGISTRUOTI PVM MOKĖTOJAIS, PVM PRIEVOLĖS.pdf
KD-3085 AVANSO APMOKESTINIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU.pdf
KD-3063 PRIEVOLĖ PIRKĖJUI APSKAIČIUOTI ĮSIGYTŲ IŠ UŽSIENIO PREKIŲ IR PASLAUGŲ PVM.pdf
KD-3057 SU VERSLU SUSIJUSIŲ DOVANŲ IR PREKIŲ PAVYZDŽIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3062 PVM ATSKAITA.pdf
KD-3059 Leidinys_PVM_SASKAITU_FAKTURU_REKVIZITAI_IR_PRIEVOLES,_SUSIJUSIOS_SU PVM.pdf
KD-4849 GYVENTOJŲ_PAJAMŲ_MOKESČIO_LENGVATA_MOKANTIEMS_GYVYBĖS_DRAUDIMO_ĮMOKAS__deklaruojant_2015/2016_metų__mokestinių_laikotarpių_pajamas_.pdf
KD-3035 GYVENTOJO_PAJAMŲ_MOKESČIO_LENGVATA_MOKANTIEMS_SAVANORIŠKO_PENSIJŲ_KAUPIMO_ĮMOKAS__deklaruojant_2015/2016_m.__mokestinių_laikotarpių_pajamas_.pdf
KD-4853 Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai.pdf
KD-7859 Leidinys Pelno mokesčio lengvatos.pdf
KD-8692 KAIP IŠVENGTI ĮTRAUKIMO Į SANDORIUS, SUSIJUSIUS SU SUKČIAVIMU PVM SRITYJE
KD-3075 LR ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMO IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS
KD-8037 Reikalavimai prašymui kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo
KD-4951 PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI.pdf