(18.18-31-1E)RM-21443 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
(18.18-31-1)- R-4207 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2009-05-01 įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-096 ,,Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų ap
(17.5.-30-1)-R-4761 1. Gyventojas 2011-04-26 įsigijo kasos aparatą (kasos aparatas įsigytas su PVM), kuris 2011-04-28 buvo įregistruotas VMI. Nuo 2011-05-03 gyventojas tapo PVM mokėtoju. 2011-05-05 pateikė prašymą kompensuoti kasos aparato išlaidas. Ar šiam gyventojui kasos aparato įsigijimo išlaidos kompensuojamos su PVM? 2. Fizinis asmuo 2011-04-
KD-8036 MAĮ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. MAĮ 41 straipsnis („Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas") papildytas 2 dalimi, pagal kurią turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais do