KD-8821 I. 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 58-1 straipsniu įstatymu Nr. XI-1185 ir 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 30, 31, 37, 58(1), 59 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripaž
(18.18-31-1E) RM-38697 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis
KD-8846 Žiūrėti pridedamą dokumentą. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50453160e59111e7acd
KD-8843 Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-815. Pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d., yra tokie: 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 6 str. 4
KD-8456 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2017 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2016 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2015 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2013 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 20
KD-8779 I. 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-817: Nuo 2018 m. sausio 1 d.: neribotai pratęsiamas lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per
KD-2858 Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46¹ ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatos: 1. Apskaičiuojant 2018 metų ir vė