KD-8810 Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų nuo 2019 metų MAĮĮ 2 straipsnio pakeitimas: Šiuo pakeitimu, praplečiama „Su mokesčiu susijusios sumos" sąvoka. Šiuo pakeitimu įtvirtinama, jog nuo 2019 m. sausio 1 d. „Su mokesčiu susijusios sumos" bus laikytinos ne tik apskaičiuoti delspinigiai, paskirta bauda, palūkanos, mokamos pagal moke
KD-8934 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1327, kuriuo: Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako
KD-8933 Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-1697 ir 2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 straipsnio pakeitim
KD-8862 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad š. m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1326 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1706 (toliau — LPĮ pakeitimo įstatymas). LPĮ pakeitimo įstatymas priimtas
KD-8860 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad š. m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1705 (toliau — GPMĮ pakeitimo įstatymas). Dėl GPMĮ pakeitimo. GPMĮ pakeitimo
KD-8975 Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) esminiai pakeitimai: 93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas 1. Didesnės kaip dvylika eurų aukos (aukų sumos) suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus tur
KD-8992 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2019 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2017 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2016 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2015 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014 metais