KD-8844 2018 m. birželio 21 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1282 . Įstatymas priimtas, siekiant Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) nuostatas suderinti su tą pačią dieną priimtu Lietuvos Respublikos finans