KD-8325 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 55 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymo Nr.
KD-8041 I. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01: 1. Nustatoma, kad akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos,
KD-8406 I. 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XI-1186 nuo 2017 m. sausio 1 d.: panaikinama akcizų lengvata, pagal kurią nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu jos eksportuotos iš specialių prekybos vietų, esančių Lietuvos Respublikos valstybės si
KD-8934 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1327, kuriuo: Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako