KD-8448 I. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą: - neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomų indėlių palūkanas ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur s
KD-8328 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1
KD-5970 1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) padidinta iki 380 eurų, kuri galiojo ir 2016 m. spalio 1 d., todėl nuo 2017 m. didėja minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis iki 684 Eur (12 x 380x15 proc.). Vadinasi, savivaldybių tarybos (jei 2017 m. sausio 1 d. nesikeis pajamų mokesčio tarifas), nustatydamos 2017 m. f
KD-6049 1. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą privalės naudoti meno kūrybai (2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą
KD-8360 Dėl GPMĮ 20 straipsnio pakeitimo. Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai (toliau – NPD): mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi NPD. 1. Padidintas mėnesio NPD. Gyventojui, kurio su darbo santy
KD-5889 1. Dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžių Padidintas mėnesio NPD. Nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vi
KD-8456 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2017 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2016 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2015 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2013 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 20