KD-8243 Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2.
KD-8074 1. Norėdami pakeisti užsienio juridinio asmens duomenis, vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Užsakyti paslaugą pasirinkite Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas --> Užsienio juridinio asmens duomenų keitimas / Išregistravimas --> Prašymas pakeisti užsienio juridinio asmens registrinius duomenis. Atsiveria pranešimo
KD-7983 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791 forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos--> Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys
KD-7984 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių padalinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791A forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos-->Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791A forma jau buv
KD-7985 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791B forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Užsakyti paslaugą --> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas/
KD-8078 Fizinis asmuo, prisijungęs prie Mano VMI elektroniniu būdu, gali užpildyti ir pateikti prašymą (forma REG812) pakeisti ir (arba) papildyti registrinius duomenis mokesčių mokėtojų registre (MMR). Vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Paslaugos pasirinkimas -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti
KD-8075 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti užsienio fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (forma REG812). Vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Paslaugos pasirinkimas -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti registriniai duomenys -> Indi
KD-8479 Teisės aktas, reglamentuojantis fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro REG812 formos pildymo ir pateikimo tvarką Fizinių asmenų prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2013 m. birželi
KD-8073 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (forma FR0227). Vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Užsakyti paslaugą pasirinkite paslaugą Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas --> Užsienio asmenų įregistravimas į mok