KD-5789 Prisijungę prie Mano VMI, galite užpildyti ir pateikti pelno nesiekiančio vieneto (toliau – PNV) pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą. Užpildyti pranešimą galima, vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklar
KD-8153 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų teikimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskle
KD-8152 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio pakeitimo. Prašymas negali būti teikiamas: - jei VMI duomenimis mokesčių mokėtojui šiuo metu jau taikomas prašomas pelno mokesčio mokestinis laikotarpis; - jei mokesčių mokėtojas pelno mokesčio mokestinį laikotarpį ke
KD-8138 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl deklaravimo termino pratęsimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Prašymo pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Deklaravimo termino pratęsimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas
KD-8207 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti pranešimą apie sustabdytos veiklos atnaujinimą. Užpildyti pranešimą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsisk
KD-8151 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl PVM mokestinio laikotarpio pakeitimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Mokestinio laikotarpio keitimas. Išsiskleidžia galimų pa