KD-8430 Prašymų grąžinti PVM teikimo sąsajos aprašas
KD-8746 Informacija apie ES valstybių narių reikalaujamus prašymuose nurodyti sub-kod
KD-8745 ES valstybių narių mokesčių administratorių kontaktai PVM grąžinimo klausimais
KD-8747 Informacija apie PVM grąžinimo direktyvos įgyvendinimą ES valstybėse narėse