KD-7979 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Prašymą (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) galima užpildyti dviem būdais: vertikaliajame meniu, pasirinkus meniu punktą Paslaugos, arba tiesiogiai iš Apskaitos duomenų
KD-8378 Valstybinei mokesčių inspekcijai labai svarbi Jūsų nuomonė apie institucijos aptarnavimo kokybę. Savo nuomonę galite išreikšti dalyvaudami anoniminėje mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausoje, kuri skelbiama VMI interneto svetainėje Apklausų posistemėje. 2015-03-19
KD-7968 1. Atstovavimą nedelsiant galima nutraukti tik prisijungus prie Mano VMI. Iš meniu reikia pasirinkti Mano VMI atstovai ir prie atitinkamo atstovo paspausti x. 2. Norėdami užblokuoti atstovavimą, atlikite šiuos veiksmus: 2.1. Iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija. 2.2. Stul
KD-8153 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų teikimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskle
KD-8221 Jeigu dokumentą pasirašote pirmą kartą naudodami e. parašą, turite deklaruoti savo kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos. Norėdami patvirtinti dokumentą ir (arba) paslaugos užsakymą e. parašu per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padės
KD-7986 Taip, prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite suformuoti mokėjimo pavedimą, t.y. sumokėti apskaičiuotus mokesčius. Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai --> Mokėjimai --> Mokėjimo vykdymas, arba meniu punkte Mokesčių mokėtojo kortelė -> Apskait
KD-7980 Taip, naudojantis mano VMI paslaugomis galite pridėti dokumentus, kuriais pagrindžiate teisę susigrąžinti mokestį ar kitą įmoką. Tai gali būti: teismo nutartis, įmokos mokėjimo kvitas, pažyma, įgaliojimas ir kt. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite re
KD-8138 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl deklaravimo termino pratęsimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Prašymo pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Deklaravimo termino pratęsimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas
KD-8074 1. Norėdami pakeisti užsienio juridinio asmens duomenis, vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Užsakyti paslaugą pasirinkite Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas --> Užsienio juridinio asmens duomenų keitimas / Išregistravimas --> Prašymas pakeisti užsienio juridinio asmens registrinius duomenis. Atsiveria pranešimo
KD-7983 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791 forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos--> Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys
KD-7984 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių padalinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791A forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos-->Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791A forma jau buv
KD-8215 Norėdami peržiūrėti apskaitos duomenų ataskaitas, atlikite šiuos veiksmus: 1. Prisijungę prie Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkym
KD-7985 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791B forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Užsakyti paslaugą --> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas/
KD-8207 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti pranešimą apie sustabdytos veiklos atnaujinimą. Užpildyti pranešimą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsisk
KD-8208 Norėdami Mano VMI pateikti prašymą dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo akto, atlikite šiuos veiksmus: 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų
KD-7970 Mokesčių mokėtojas, naudodamasis Mano VMI, gali: - peržiūrėti VMI registruose turimą aktualią informaciją apie atstovaujamą mokesčių mokėtoją; - peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles; - peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus); - užsakyti elektroninę paslaugą (pvz., p
KD-7977 Kai prašymas išduoti / pratęsti verslo liudijimą buvo sėkmingai pateiktas, reikia atlikti šiuos veiksmus: Pagrindiniame Mano VMI lange, atliktinų veiksmų bloke, rasite nuorodą Ar sutinkate su mokėtina suma. Paspaudus šią nuorodą, atsiveria Pranešimas apie mokėtinus mokesčius už verslo liudijimą. Šį pranešimą taip pat galite rasti meniu punk
KD-8210 Paslaugos galima atsisakyti, jei: - paslauga dar nėra baigta vykdyti, - paslauga neturi sėkmingai pasibaigusių užklausų, kurioms būtina įvykdyti atsisakymą, norint atsisakyti paslaugos, - pasirinktai paslaugai galimas atsisakymas, - paslaugai nėra pradėtas atsisakymo / anuliavimo procesas. 1. Atsisakyti paslaugos galima vertikaliajame meniu
KD-7973 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos arba Verslo liudijimai. Pasirinkus meniu punktą Verslo liudijimai, į kuriuos aš esu įrašytas dalyviu, galima užpildyti prašymą leisti įrašyti save į k
KD-8135 Naudodamasis Mokesčių kalendoriumi, Mano VMI atstovas bet kuriuo metu gali: Gauti aktualią atstovaujamo MM su mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu susijusią informaciją: • užsisakyti priminimus apie aktualius mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo įvykius, • filtruoti personalizuoto kalendoriaus informaciją pagal laikotarpį / mokesčius / deklarac
KD-7975 Norėdami pakeisti arba pratęsti verslo liudijimo galiojimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu /. Pilkai pažymėtuose laukuose duomenų keisti negalima. Horizontaliame meniu, paspaudus atitinkamo bloko pavadinimą, bus pereita prie atitinkamo bloko duomenų įvedimo. Užpildę duomenis lange, spauskite Toliau. Atsivėrusiame
KD-7974 Norėdami nutraukti verslo liudijimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu X. Atsivėrusiame lange, užpildykite veiklos nutraukimo duomenis (pasirinkite veiklos nutraukimo priežastį, nurodykite veiklos nutraukimo datą, veiklos nutraukimo aplinkybes) ir spauskite Toliau. Horizontaliajame meniu, paspaudus atitinkamo bloko
KD-8155 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą pripažinti rezidentu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslu FR0254 (DAS-4) formą. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Sp
KD-8311 KAS YRA MANO VMI MANO VMI PASLAUGOS 2014-10-27
KD-8078 Fizinis asmuo, prisijungęs prie Mano VMI elektroniniu būdu, gali užpildyti ir pateikti prašymą (forma REG812) pakeisti ir (arba) papildyti registrinius duomenis mokesčių mokėtojų registre (MMR). Vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Paslaugos pasirinkimas -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti