KD-7977 Kai prašymas išduoti / pratęsti verslo liudijimą buvo sėkmingai pateiktas, reikia atlikti šiuos veiksmus: Pagrindiniame Mano VMI lange, atliktinų veiksmų bloke, rasite nuorodą Ar sutinkate su mokėtina suma. Paspaudus šią nuorodą, atsiveria Pranešimas apie mokėtinus mokesčius už verslo liudijimą. Šį pranešimą taip pat galite rasti meniu punk
KD-8210 Paslaugos galima atsisakyti, jei: - paslauga dar nėra baigta vykdyti, - paslauga neturi sėkmingai pasibaigusių užklausų, kurioms būtina įvykdyti atsisakymą, norint atsisakyti paslaugos, - pasirinktai paslaugai galimas atsisakymas, - paslaugai nėra pradėtas atsisakymo / anuliavimo procesas. 1. Atsisakyti paslaugos galima vertikaliajame meniu
KD-7973 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos arba Verslo liudijimai. Pasirinkus meniu punktą Verslo liudijimai, į kuriuos aš esu įrašytas dalyviu, galima užpildyti prašymą leisti įrašyti save į k
KD-8135 Naudodamasis Mokesčių kalendoriumi, Mano VMI atstovas bet kuriuo metu gali: Gauti aktualią atstovaujamo MM su mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu susijusią informaciją: • užsisakyti priminimus apie aktualius mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo įvykius, • filtruoti personalizuoto kalendoriaus informaciją pagal laikotarpį / mokesčius / deklarac
KD-7975 Norėdami pakeisti arba pratęsti verslo liudijimo galiojimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu /. Pilkai pažymėtuose laukuose duomenų keisti negalima. Horizontaliame meniu, paspaudus atitinkamo bloko pavadinimą, bus pereita prie atitinkamo bloko duomenų įvedimo. Užpildę duomenis lange, spauskite Toliau. Atsivėrusiame
KD-7974 Norėdami nutraukti verslo liudijimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu X. Atsivėrusiame lange, užpildykite veiklos nutraukimo duomenis (pasirinkite veiklos nutraukimo priežastį, nurodykite veiklos nutraukimo datą, veiklos nutraukimo aplinkybes) ir spauskite Toliau. Horizontaliajame meniu, paspaudus atitinkamo bloko
KD-8271 Naudodamasis Mano VMI, mokesčių mokėtojas turi galimybę pateikti prašymus: 1. išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms. 2. išduoti / pakeisti / panaikinti naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimą. 3. išduoti / panaikinti leidimą naudoti nuo akcizų atleistas naftos duja
KD-8190 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Už
KD-8274 Kai mokesčių mokėtojas gauna įspėjimą apie ketinimą išregistruoti iš PVM mokėtojų, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: „Ar sutinkate su mokesčių administratoriaus nustatytais pasikeitimais?". Norėdami nurodyti sutikimą / nesutikimą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Lange Atliktini veiksmai, spauskite atliktino veiksmo nuorodą
KD-8186 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spau
KD-8155 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą pripažinti rezidentu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslu FR0254 (DAS-4) formą. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Sp
KD-8273 Kai gaunamas sprendimas FR0618, kad asmuo įregistruotas PVM mokėtoju, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: „Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis". Atlikite šiuos veiksmus: 1. Lange Atliktini veiksmai, spauskite atliktino veiksmo nuorodą Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis. Atsiveria mokesčių mokėtojo gauto
KD-8196 Norėdami pateikti prašymą gauti PVM mokėtojo sertifikatą FR0730, atlikite šiuos veiksmus: 1. Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria paslaugos pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Registracija
KD-8266 Norėdami pateikti prašymą Mano VMI dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre / išregistravimo iš PVM mokėtojų, atlikite šiuos veiksmus: 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Registracija P
KD-8311 KAS YRA MANO VMI MANO VMI PASLAUGOS 2014-10-27
KD-8312 KAIP IŠSIIMTI ARBA PRATĘSTI VERSLO LIUDIJIMĄ INTERNETU 2014-10-27
KD-8430 Prašymų grąžinti PVM teikimo sąsajos aprašas
KD-8078 Fizinis asmuo, prisijungęs prie Mano VMI elektroniniu būdu, gali užpildyti ir pateikti prašymą (forma REG812) pakeisti ir (arba) papildyti registrinius duomenis mokesčių mokėtojų registre (MMR). Vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Paslaugos pasirinkimas -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti
KD-8689 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti pažymą apie gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokestį Lietuvoje. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti
KD-8188 Norėdami Mano VMI užsakyti dokumentų kopijų / nuorašų išdavimą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų
KD-8746 Informacija apie ES valstybių narių reikalaujamus prašymuose nurodyti sub-kod
KD-8745 ES valstybių narių mokesčių administratorių kontaktai PVM grąžinimo klausimais
KD-8747 Informacija apie PVM grąžinimo direktyvos įgyvendinimą ES valstybėse narėse
KD-8147 Norėdami Pateikti paklausimą per Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkite meniu punktą Paslaugos --> Užsakyti paslaugą-->Paklausimai --> Paklausimo pateikimas. 1. Pasirinkus Paklausimo pateikimas, atsiveria paklausimo formavimo langas. 2. Pasirinkite pildymo būdą: - Pildyti dokumentą portale. - Įkelti paruoštą dokumentą. 3. Jei