KD-7315 Elektroninis parašas – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų identifikavimui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. El. parašai gali būti skirstomi į kvalifikuotus ir nekvalifikuotus el. parašus. Kvalifikuotam el. parašui keliami trys reikalavimai: jis turi būti sa