KD-2159 Jei dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį pasirašo ne įmonės vadovas, o kitas asmuo – reikalingas įmonės vadovo įgaliojimas. Tačiau papildomas įgaliojimas asmenims, kurie teiks deklaracijas, nereikalingas.
KD-2146 Dokumentus galima: 1. Atnešti į AVMI. 2. Galima užpildyti sutarties ir / arba jos priedo projektą ir jį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti per EDS arba atsiųsti paštu.
KD-2145 Juridinio asmens atstovas, sudarantis dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį, prie sutarties pridedamais priedais, kuriuose nurodomi duomenys apie elektroninio deklaravimo sistemos vartotoją, paskiria asmenis, kurie atstovaus mokesčių mokėtoją (juridinį asmenį) ir galės teikti deklaracijas ir kitus dokumentus. Sutarties priede nurodomo
KD-2752 Norint sudaryti naują sutartį, reikia užpildyti sutarties priedą dėl sutarties pakeitimo ar papildymo. Vienas sutarties priedas pildomas, kad buvusiai buhalterei būtų panaikinti įgaliojimai, o kitas priedas pildomas, kad naujai buhalterei būtų suteikti įgaliojimai teikti įmonės deklaracijų formas el. būdu. Taip pat galima užpildyti sutart
KD-127 Gavęs prisijungimo prie EDS duomenis Jūs turite: 1. Prisijungti prie EDS svetainės su VMI turimomis priemonėmis; 2. Prisijungus sistema iš karto nurodo, kad reikia pasikeisti slaptažodį.; 3. Norėdami pakeisti slaptažodį turite suvesti pirminį slaptažodį (Senas slaptažodis) ir du kartus suvesti savo naują sugalvotą slaptažodį*; 4
KD-129 Deklaracijas elektroniniu būdu gali teikti pats mokesčių mokėtojas arba jo atstovas. Asmuo, sudaręs sutartį elektroniniu būdu, norėdamas įgalioti kitą asmenį teikti jo deklaracijas elektroniniu būdu, gali tai padaryti elektroniniu būdu (prisijungę prie EDS pasirinkite skyrių „Nustatymai" / „Atstovavimas"/„Mane atstovaujantys asmenys" ir sp
KD-8771 Juridinio asmens vadovui iš naujo pasirašyti sutarties nereikia. Prisijungęs prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), juridinio asmens vadovas patvirtina automatiškai sugeneruotą sutarties priedą. Patvirtinus sutarties priedą juridinio asmens vadovas turės visas teises ir galės dirbti juridinio asmens kontekste (administruoti vartoto
KD-8894 Taip, sutarties bei priedo tekstus anglų kalba galima rasti elektroninio deklaravimo sistemoje, skiltyje apie EDS.
KD-2131 Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais: 1. elektroniniu būdu; 2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis; 3. raštu. Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma: 1. su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu): 1.1. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas arba jam pri
KD-7513 Prie EDS prisijungti gali: 1. identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojai, kai mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį; 2. asmenys, deklaravę savo stacionaraus elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą; 3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI IS pr
KD-4602 Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, jis mokesčių administratoriui per EDS ar raštu turi pateikti tinkamai užpildytą naują sutarties priedą. Nutraukti mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) EDS naudotojų atstovavimą ar administratoriaus teisę, kuri buvo suteikta atstovams, mokesčių mokėtojo (juridinio asme
KD-131 Norint tapti EDS vartotoju, reikia sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais: 1. elektroniniu būdu; 2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis; 3. raštu. Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma: 1. su
KD-8916 Jei mokesčių mokėtojui atstovauja Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis, prisijungimo prie VMI IS priemonės suteikiamos šiais būdais: 1. užsienio juridiniam asmeniui pateikus Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą /išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227