KD-7774 Norint administruoti įgaliotų asmenų teises, EDS reikia atlikti tokius veiksmus: EDS svetainėje pasirinkite skyrių „NUSTATYMAI" ⇒ „Sutartis ir priedai" ⇒ „Mano sutartis ir priedai" ir spauskite „Administruoti įgaliotų asmenų teises" arba pasirinkite iš sąrašo asmenį kuriam norite pakeisti jau priskirtas teises ir paspauskite ant priedo nu
KD-7513 Prie EDS prisijungti gali: 1. identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojai, kai mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį; 2. asmenys, deklaravę savo stacionaraus elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą; 3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI IS pr